image
image

Welkom op de website 'Huis van Elia'

Mededeling Samenkomsten
Samenkomsten: Vredeskerk (voorheen Oosterkerk), Bergweg 88, Goes.
Zie de agenda voor meer informatie !

Wat is 'Huis van Elia' ?
De visie van Huis van Elia is om er te zijn voor iedereen en een ieder te leren leven zoals God het bedoeld heeft. Wij houden ons aan het Woord van God, de Bijbel, wat voor ons de absolute waarheid is. We willen ons onderwerpen aan de leiding van de Heilige Geest en geloven dat de vruchten en gaven werkzaam zullen zijn in ieders leven. Wij willen graag ieder die wil, persoonlijk begeleiden om God te leren kennen en tot hun doel te komen.

Als gemeente behoren wij in de eerste plaats tot de gemeente van Jezus Christus wereldwijd, die bestaat uit alle wederom geboren mensen die geloven in Jezus Christus, de Zoon van de Levende God, die hun leven aan Hem hebben overgegeven om Hem te dienen en Hem te aanbidden in Geest en in Waarheid.

Elia was een profeet uit het Oude Testament die leefde in een tijd van groot verval. Zij naam betekent: Mijn God is de Here. Hij trad op in de Naam van Zijn God en was erg confronterend. Hij rekende af met afgoderij en toonde wie de ware God van Israël was en dat er buiten Hem geen God is. Hij was een man die herstel bracht en toonde autoriteit en gezag in de Naam van zijn Heer. Hij deed wonderen, wekte doden op, en was tot een zegen voor velen. Er wordt van hem geschreven dat hij het is die het hart van de vaderen terugvoert tot de kinderen en het hart der kinderen tot de vaderen. Zo hopen ook wij tot een zegen te zijn dat er herstel komt in gezinnen en in de levens van mensen in hun relatie tot God. Hij gaf, dat wat hij was en van God ontvangen had, door aan een volgende generatie en werd opgenomen in de hemel.Site Map
Pastors
Activiteiten
Contact
Contact
image