ANBI-gegevens


Hieronder volgen de gegevens die per 1 januari 2014 gelde voor een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) volgens de belastingdienst.
ANBI geregistreert sinds 01-01-2008.

1. Naam van de instelling : Stichting Huis van Elia
2. RSIN-nummer : 809586587
3. Postadres : Dokter Vosstraat 15, 4471 CW Wolphaartsdijk

Financieel Beleidplan Stichting Huis van Elia i.o. Goes
Inleiding.

Dit beleidsplan beschrijft de financieel bronnen, het vermogensbeheer en de financiële doelen van Stichting Huis van Elia i.o. Het is opgesteld als aanvulling op de statuten van de stichting en heeft als doel om de financiële inkomsten en uitgaven vast te stellen en te regelen. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het financieel beleid en ziet toe op de uitvoering hiervan.

Doel van de stichting.

De doelstelling van de stichting is gelegen in de opdracht van Jezus Christus aan zijn volgelingen, zoals vastgelegd in het Bijbelboek Mattheüs, hoofdstuk 28, vers 19: “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.”

De stichting tracht deze doelstelling te bereiken door:

Bronnen van inkomsten.

De voornaamste bronnen van de stichting zijn:

Beheer van vermogen.

Alle inkomsten worden beheerd door het bestuur, die de penningmeester heeft gemachtigd om namens het bestuur het vermogen te beheren. Het bestuur wil zoveel mogelijk schulden vermijden en de uitgaven aanpassen aan de inkomsten. Positief vermogen zal in de vorm van spaartegoeden worden bijgeschreven op een spaarrekening voor toekomstige uitgaven. Het bestuur zal uitdrukkelijk geen vermogen beleggen in effecten.

Uitgaven

Uitgaven De financiële middelen van de stichting worden geheel gebruikt om de doelstelling van de stichting te ondersteunen en te verwezenlijken.

De voornaamste uitgaven zijn:

Naast deze belangrijkste uitgaven kan het bestuur besluiten om projecten of initiatieven te ondersteunen of te starten die liggen binnen de doelstelling van de stichting, maar die op dit moment nog niet van toepassing zijn of nog niet zijn voorzien.

Het bestuur van Stichting Huis van Elia i.o.
C.T. Harthoorn, voorzitter
A.Visscher, secretaris
W.H.Scholten, penningmeester

Onze jaarrekening wordt jaarlijks opgemaakt door:
Schipper Accountants BV
Schermerhornstraat 2,
4463 XD Goes
Tel.: 0113 569400

Ons aanspreekpunt:
Dhr. D.A.Tange.


Klik hier voor gegevens uit het accountant-rapport 2021.