Pastors


✩ Pastor Cor Harthoorn

Pastor Cor Harthoorn heeft een profetische bediening die gekenmerkt wordt door een radicale verkondiging van Gods Woord onder de leiding van Gods Geest. De kern van de bediening is: mensen terug te brengen in de wil van God en in Zijn tegenwoordigheid, wat samen gaat met heiliging en bekering. Deze zijn nodig voor een doorbraak voor Gods Geest en het heeft een herstellend, bevrijdend en genezend resultaat in mensenlevens, waardoor de Naam van de Allerhoogste God verheerlijkt wordt. De mens moet terugkeren tot het oorspronkelijke plan van God en doen wat Jezus gedaan heeft. De werken van de boze moeten verbroken worden, dus moeten we heersen over zonde en duisternis. Het Koninkrijk van God moet gestalte gaan krijgen en mensen moeten gered worden voor de eeuwigheid. Het verlangen is om mensen te discipelen en hun gaven en/of talenten te ontdekken en daarmee dienstbaar te zijn naar de naaste.

✩ Pastor Willie Harthoorn

Pastor Willie Harthoorn heeft een pastorale bediening. Samen met een team werkt zij onder vrouwen, zij begeleidt vrouwen en helpt hun verder in hun geestelijke, sociale en maatschappelijke ontwikkeling. Willie is zelf genezen van verschillende fobieën en angsten en is nog steeds dankbaar voor haar genezing. Deze ervaring maakt dat ze gelooft dat God elk probleem kan oplossen en mensen vrij wil maken van angsten en problemen. Haar verlangen is dat ieder persoon gaat beseffen dat God de mens gezond wil maken naar geest, ziel en lichaam. Willie is 28 jaar geleden gestart met het organiseren van vrouwenavonden onder de naam ROYAL WOMAN. Een keer in de maand komen de vrouwen samen, daarnaast wordt er jaarlijks een conferentie georganiseerd van 4 dagen. Alle vrouwen zijn van harte welkom om deel te hebben aan deze avonden en conferenties
( zie agenda en activiteiten).

✩ Co - Pastor Bert Visscher

Tel (0113) 216745