Preken


✩ 27 januari 2019

Spreekster: Willie Harthoorn
Schriftgedeelte: Psalm 147
Onderwerp: Gods Almacht, Alwetendheid en Alomtegenwoordigheid

✩ 20 januari 2019

Spreker: Cor Harthoorn
Schriftgedeelte: 2 Kronieken 12: 1
Onderwerp: God niet verlaten

✩ 12 januari 2019

Spreker: Harry de Visser
Schriftgedeelte: Lucas 24: 13-35
Onderwerp: Teleurstelling

✩ 6 januari 2019

Spreker: Cor Harthoorn
Schriftgedeelte: Klaagliederen 3: 22-26
Onderwerp: Zoek de Heere

✩ 23 december 2018

Spreker: Cor Harthoorn
Schriftgedeelte: Johannes 1:1-5
Onderwerp: De voorbereiding op Kerst